पुस्तके

नवनाथ दत्तात्रय रेपे लिखित पुस्तके

१. संविधानाच्या पडद्याआड संघोट्यांचा लिंबू

२. भट बोकड मोठा

३. डोळ्यात माणसांच्या फेकून धूळ

४. संत बन गये भोगी!

संपर्क – रुक्माई प्रकाशन, अंजनडोह (बीड)

मो. ९७६४४०८७९४ , ९७६२६३६६६२

rukmaipub@gmail.com