Browsing Tag

आमदार शहाजी बापू पवार

पुरोगामी विभुतीच्या सांगोल्यात खुज्या विचाराचं बांडगूळ उगवलं…

पुरोगामी विभुतीच्या सांगोल्यात खुज्या विचाराचं बांडगूळ उगवलं... भाई आकाश निर्मळ मध्यवर्ती कमेटी सदस्य भारतीय शेतकरी कामगार पक्ष महाराष्ट्रात जसे दुष्काळग्रस्त मराठवाडा, विदर्भ भाग आहेत तसाच आणखी एक पश्चिम…
Read More...